Mistanken handler om vold

Beskrivelse

Du skal nu tage stilling til nedenstående punkter, og se om det stemmer overens med det observerede.

Fysiske tegn

• Mærker efter slag
• Brandmærker
• Sår på kroppen
• Mærker efter kvælningsforsøg
• Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud
• Symptomer på ”shaken baby syndrome”
• Hyppige skadestuebesøg
• Psykosomatiske klager
• Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring
• Søvnvanskeligheder

Psykiske tegn

• Tristhed
• Indadvendthed
• Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes
• Isolation
• Utryg tilknytning
• Mistillid til voksne
• Dissociation
• Lav selvfølelse
• Hjælpeløshed, magtesløshed
• Skyldfølelse, skamfølelse
• Begyndende depression
• Manglende identitetsfølelse
• Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt
• Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD)

Sociale og adfærdsmæssige tegn

• Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre
• Leg med fx dukker, hvor vold illustreres
• Vanskeligheder med impulskontrol
• Indlæringsvanskeligheder
• Tab af kompetencer
• Udadreagerende, aggressiv adfærd
• Følelse af frustration og vrede
• Hyperaktivitet, hypersensitivitet
• Angst
• Selvdestruktiv og selvskadende adfærd
• Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf
• Overtilpassethed
• Vanskeligheder

Kan du genkende nogle tegn eller reaktioner?