Mistanken handler om vold

En ansat

Gør følgende som leder

  • Tag kontakt til din nærmeste chef eller til det koordinerende team.
  • Informér det pågældende barns forældre. Orienteringen skal koordineres med politiet samt Børn & Familie (for børn/unge 0 – 14 år) eller Ungeenheden (for unge 15 – 17 år).
  • Da der er tale om en personalesag, skal du (i samarbejde med chefen og HR) vurdere, om og hvornår det er relevant at orientere øvrige ansatte, forældregruppe, bestyrelse mv.
  • Der er skærpet tavshedspligt om den pågældende medarbejder og sagen i øvrigt.
  • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give opmærksomhed.
  • Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: Barnet og dets forældre, den ansatte, som viden eller mistanke er rettet mod og de øvrige ansatte, børn og forældre.

KOORDINERENDE TEAM
Det koordinerende team fungerer som et konsulentteam, der kan samles i særligt komplicerede sager, som kræver stor koordinering og planlægning mellem enheder og sektorer. Der er tale om sager, hvor der er brug for en koordineret handlingsplan for den indsats, der skal pågå. Det er myndigheden, der indkalder ved behov.

Der er tale om et fast team, hvor der samtidig kan indkaldes for sagen relevante fagpersoner samt en repræsentant fra politiet ad hoc. Den leder, der indkalder temaet, vurderer samtidig, om der skal indkaldes ad hoc fagpersoner.

Hvad er det for nogle sager der skal i det koordinerende team::
– Sager med overgreb mellem børn
– Sager hvor SISO er involveret
– Sager med flere familier involveret

Medlemmer af det koordinerende team::
Leder af Børn og Familie, tlf. 2518 0882
Leder af Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), tlf. 5473 2950
Leder af Børns Sundhed & Trivsel, tlf. 2518 0043
Leder af Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, tlf. 4059 9882
Leder af Unge og Uddannelse, tlf. 2518 0330

PRESSEHÅNDTERING
Ved enhver henvendelse fra pressen henvises til centerchef eller kommunikationsafdelingen.

Vi håber, at guiden gav dig den information, du havde brug for. Ellers kan du læse mere i Guldborgsund Kommunes fysiske handleguide. Du finder guiden her. Du har også mulighed for at kontakte det koordinerende team. Klik her.