Mistanken handler om vold

Et andet barn/ung

Gør følgende som leder

Intern afklaring af mistanke/viden: Vurder sammen med din medarbejder om oplysningerne fra din medarbejder giver anledning til at underrette kommunen. Vær opmærksom på den udvidede og skærpede underretningspligt.

Hvis du er i tvivl
Hvis du er i tvivl, kan du i arbejdstiden (man-ons 8 – 15.30, tors 8 – 17 og fre 8 – 12.30) kontakte dagvagttelefonen på tlf. 2518 0205 (for børn og unge mellem 0 – 14 år) eller 2518 2111 (for unge mellem 15 – 17 år). Du kan også kontakte det koordinerende team.
Hvis du IKKE er i tvivl
Hvis du IKKE er i tvivl, kan du i arbejdstiden (man-ons 8 – 15.30, tors 8 – 17 og fre 8 – 12.30) kontakte dagvagttelefonen på tlf. 2518 0205 (for børn og unge mellem 0 – 14 år) eller 2518 2111 (for unge mellem 15 – 17 år). Uden for arbejdstiden kan du kontakte politiet på 114 eller 5531 1448.
  • Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du i samarbejde med Myndigheden koordinere, hvornår begge børns forældre indkaldes og/eller orienteres om hændelsen. Det skal gerne ske samme dag.
  • Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der skal sendes en underretning på hvert af børnene, så de kan få den relevante støtte og hjælp.
  • Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen, mens udredningsprocessen foregår i Myndigheden.
  • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give opmærksomhed

KOORDINERENDE TEAM
Det koordinerende team fungerer som et konsulentteam, der kan samles i særligt komplicerede sager, som kræver stor koordinering og planlægning mellem enheder og sektorer. Der er tale om sager, hvor der er brug for en koordineret handlingsplan for den indsats, der skal pågå. Det er myndigheden, der indkalder ved behov.

Der er tale om et fast team, hvor der samtidig kan indkaldes for sagen relevante fagpersoner samt en repræsentant fra politiet ad hoc. Den leder, der indkalder temaet, vurderer samtidig, om der skal indkaldes ad hoc fagpersoner.

Hvad er det for nogle sager der skal i det koordinerende team::
– Sager med overgreb mellem børn
– Sager hvor SISO er involveret
– Sager med flere familier involveret

Medlemmer af det koordinerende team::
Leder af Børn og Familie, tlf. 2518 0882
Leder af Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), tlf. 5473 2950
Leder af Børns Sundhed & Trivsel, tlf. 2518 0043
Leder af Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, tlf. 4059 9882
Leder af Unge og Uddannelse, tlf. 2518 0330

PRESSEHÅNDTERING
Ved enhver henvendelse fra pressen henvises til centerchef eller kommunikationsafdelingen.

Vi håber, at guiden gav dig den information, du havde brug for. Ellers kan du læse mere i Guldborgsund Kommunes fysiske handleguide. Du finder guiden her. Du har også mulighed for at kontakte det koordinerende team. Klik her.