En medarbejder har henvendt sig

Observer barnet/den unge

Gør følgende som leder

  • Tag kontakt til din nærmeste chef. Din nærmeste chef eller dig tager kontakt til det koordinerende akutteam.
  • Informer det pågældende barns forældre. Orienteringen skal koordineres med politiet og Børn & Familie.
  • Da der er tale om en personalesag, skal du (i samarbejde med chefen og HR) vurdere, om og hvornår det er relevant at orientere øvrige ansatte, forældregruppe, bestyrelse mv.
  • Der er skærpet tavshedspligt om den pågældende medarbejder og sagen i øvrigt.
  • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give opmærksomhed.
  • Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: Barnet og dets forældre, den ansatte, som viden eller mistanke er rettet mod og de øvrige ansatte, børn og forældre.
KOORDINERENDE AKUT TEAM VED MISTANKE OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB
Teamet kan indkaldes akut, når forvaltningen, PPC eller politiet får kendskab til sager om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge.Forvaltning:
Leder af Børn & Familie, Torben Jørgensen
tlf.: 2518 0882 / mail: tjr@guldborgsund.dk
Jurist i Børn & Familie, Anne-Mette S. Henriksen
tlf.: 2518 1974 / mail: amsh@guldborgsund.dk

PPC:
Psykolog, leder af PPC, Lisbeth Sten Jensen
tlf.: 5473 2950 / mail: lstj@guldborgsund.dk
Psykologo, Anita Bruun
tlf.: 5473 2950 / mail: anban@guldborgsund.dk

Politi:
Politimand, Søren Ravn-Nielsen
tlf.: 2161 9822 / mail: sra018@politi.dk

Vi håber, at guiden gav dig den information, du havde brug for. Ellers kan du læse mere i Guldborgsund Kommunes fysiske handleguide. Du finder guiden her. Du har også mulighed for at kontakte det koordinerende akutteam. Klik her.