En medarbejder har henvendt sig

Observer barnet/den unge

Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre/stedforældre” må du IKKE tale med forældrene/stedforældrene om mistanken.

Gør følgende som leder

Intern afklaring af mistanke/viden: Vurder sammen med din medarbejder om oplysningerne fra din medarbejder giver anledning til at underrette kommunen. Vær opmærksom på den udvidede og skærpede underretningspligt.

Hvis du er i tvivl
Hvis du er i tvivl, kan du i arbejdstiden (man-ons 8 – 15.30, tors 8 – 17 og fre 8 – 12.30) kontakte dagvagttelefonen på tlf. 2518 0205. Du kan også kontakte det koordinerende akutteam
Hvis du IKKE er i tvivl
Hvis du IKKE er i tvivl, kan du i arbejdstiden (man-ons 8 – 15.30, tors 8 – 17 og fre 8 – 12.30) kontakte dagvagttelefonen på tlf. 2518 0205. Uden for arbejdstiden kan du kontakte politiet på 114 eller 5531 1440.
  • Forældrene skal orienteres, inden der sendes en underretning.
  • Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Børn & Familie.
  • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give opmærksomhed.
KOORDINERENDE AKUT TEAM VED MISTANKE OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB
Teamet kan indkaldes akut, når forvaltningen, PPC eller politiet får kendskab til sager om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge.Forvaltning:
Leder af Børn & Familie, Torben Jørgensen
tlf.: 2518 0882 / mail: tjr@guldborgsund.dk
Jurist i Børn & Familie, Anne-Mette S. Henriksen
tlf.: 2518 1974 / mail: amsh@guldborgsund.dkPPC:
Psykolog, leder af PPC, Lisbeth Sten Jensen
tlf.: 5473 2950 / mail: lstj@guldborgsund.dk
Psykologo, Anita Bruun
tlf.: 5473 2950 / mail: anban@guldborgsund.dk

Politi:
Politimand, Søren Ravn-Nielsen
tlf.: 2161 9822 / mail: sra018@politi.dk

Vi håber, at guiden gav dig den information, du havde brug for. Ellers kan du læse mere i Guldborgsund Kommunes fysiske handleguide. Du finder guiden her. Du har også mulighed for at kontakte det koordinerende akutteam. Klik her.